본문 영역 바로가기

"Chiếc hộp văn hoá Hàn Quốc" bảo tàng di động về văn hóa Hàn Quốc

Chúng ta có thể hiểu và trải nghiệm được người Hàn Quốc sinh hoạt như thế nào khi mở ra chiếc hộp văn hóa Hàn Quốc.

video poster image video poster image
아래로

본문

Giới thiệu chiếc hộp văn hóa Hàn Quốc.

Chúng ta có thể hiểu và trải nghiệm được người Hàn Quốc sinh hoạt như thế nào khi mở ra chiếc hộp văn hóa Hàn Quốc. Cấu thành với 4 chiếc hộp bao gồm chiếc hộp 'Xin chào' giới thiệu về Hàn Quốc, chiếc hộp 'Sarangbang' và chiếc hộp 'Anbang' cho thấy được không gian sinh hoạt của nam giới và nữ giới trong xã hội truyền thống Hàn Quốc, chiếc hộp 'Hanbok' sẽ cho khách tham quan được trải nghiệm mặc thử Hanbok xinh đẹp.

image 1 Annyeong

Xin chào, Đại Hàn Dân Quốc

Chiếc hộp giới thiệu về văn hóa Hàn Quốc và trải nghiệm việc học thử chữ Hangul

Là chiếc hộp giới thiệu về cờ Thái Cực quốc kỳ của Hàn Quốc, chữ Hangul của người Hàn, lịch sử Hàn Quốc và địa lý Hàn Quốc.

Xem chi tiết

Sarangbang Sarangbang

Không gian của nam giới có phẩm cách, Sarangbang

Là chiếc hộp giới thiệu về văn phòng tứ bảo và thư án, thành danh, phẩm hạnh của một nho sĩ qua không gian đầy phẩm cách của một nam tử. Xem chi tiết

Anbang Anbang

Không gian của nữ giới kiều diễm, Anbang

Chiếc hộp trưng bày không gian của phụ nữ thời Choseon với văn hóa khuê phòng làm trung tâm.

Chiếc hộp giới thiệu về Khuê trung thất hữu, nghề thêu và thủ nghệ khuê phòng, phẩm cách của một nữ chủ nhân qua Anbang - không gian của nữ giới kiều diễm.

Xem chi tiết

Hanbok Hanbok

Một bộ trang phục xinh đep, Hanbok

Chiếc hộp trải nghiệm nơi có thể mặc thử trang phục truyền thống của người Hàn - Hanbok

Là chiếc hộp có thể trải nghiệm mặc thử Hanbok nữ, Hanbok nam, Hanbok trẻ em, lễ phục thành hôn.

Xem chi tiết

Hoạt động điển hình của chiếc hộp văn hóa Hàn Quốc

Những hoạt động trải nghiệm về lịch sử Hàn Quốc, văn hoá truyền thống, mặc thử trang phục truyền thống, học thử chữ Hangul với việc sử dụng những chiếc hộp giới thiệu văn hoá truyền thống Hàn Quốc.

Hoạt động điển hình 1
Hoạt động điển hình 1
Hoạt động điển hình 1
Hoạt động điển hình 1
Hoạt động điển hình 1

Thẻ thông tin dữ liệu

Có thể tìm thấy tài liệu về các chiếc hộp văn hóa Hàn Quốc ở dạng thẻ

Xem chi tiết
페이지 상단으로 이동